من و خــــــدا ...

یـا صـــاحِـبَ کُــلِّ نَــجــــــــوا....

من و خــــــدا ...

یـا صـــاحِـبَ کُــلِّ نَــجــــــــوا....

من و خــــــدا ...

اَلَــــــیــسَ اَلـلّــــهُ بِــکـافٍ عَــــــبـدَة ؟!!
آیا خــــدا بـرای بنــده اش کـافی نیست؟!!

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه
پیوندها

ندارم هیچ امیدی به این دنیای تبعیدی

که من از بد بیابانی گرفتم راه دریا ....

...

نه عهدی با کسی بسته ام 

نه در آغوش تو هستم

تو که از دور میبینی ...

تو حل کن این معمّا را.............
# دلتنگ بلاگم‌ بودم.../یاران، رفتند... 

                   چه غریبانه، مانده ایم...


!!!


هر کہ بہ ما مےرسد , بوے قفس مےدھد...

                 جز تـــ.ـو کہ پر مےدھے , تا برهانے مرا .....حســرت ؛

کودکےست در من ،

کہ بـے تـــ.ـو بزرگ مے شود .....


نوشتہ بود:

         "و خدا از رگ گردن بہ تو نزدیکتر است..."


رگ نبود ، بغض بود!

من خدا را از بغض های گلویم نزدیکتر یافتم.....

اگر بغض نبود ، حس نزدیک بودن بہ خدا هم نبود!!!


  "و خدا بغض را آفرید تا تو خدا را بغل کنے و خدا تو را ...!"

خدا مے داند و تو نمے دانے ,,,

یا به زوال مے روم

یا به کمال مے رسم 

یکسره کن کارِ مرا...

بگو که عاشقم بگو......مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانیها را از بین می برد .....


دلم آغوش میخواهد...

آغوشی از جنس پدر...

پدری از جنس مولا........


دلم تنگ است..

برای رهیدن..

برای پریدن..

برای پرواز..

برای آسمان دلم تنگ است...

جـــز تـــ ـو , 

ھےچکس ,

کودکےھاےم را ,

تاب نمےآورد...
بیــا باهـــم شــــــهیــد بشـــــویـم

تــــ ــو شـــهـیــد ِ راهـِ عــــشـق ...

مـــ ــن شـــهـیــد ِ غـــمِ تــ ـــــــو ...