من و خــــــدا ...

یـا صـــاحِـبَ کُــلِّ نَــجــــــــوا....

من و خــــــدا ...

یـا صـــاحِـبَ کُــلِّ نَــجــــــــوا....

من و خــــــدا ...

اَلَــــــیــسَ اَلـلّــــهُ بِــکـافٍ عَــــــبـدَة ؟!!
آیا خــــدا بـرای بنــده اش کـافی نیست؟!!

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه
پیوندها

۲ مطلب با موضوع «پــرواز» ثبت شده است


یاران، رفتند... 

                   چه غریبانه، مانده ایم...


!!!


یا به زوال مے روم

یا به کمال مے رسم 

یکسره کن کارِ مرا...

بگو که عاشقم بگو......